Kurucu'dan
Yazdır

Duyurular

Kurum İçi Yatay Geçişte Yönetmelik Değişikliği

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik ile ilgili resmi gazetede yayınlanan metin aşağıda yer almaktadır.
 
 
 
Söz konusu Yönetmelik maddesinin önceki hali;
Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Söz konusu Yönetmelik maddesinin güncel hali;
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y
Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde (Mülga ibare:RG-12/4/2019-30743)(…) öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Yeni uygulama ile Kurum İçi Yatay Geçişlerde,
Başarı Sıralaması aranan Programlar da dahil öğrencinin merkezi sınava girdiği yılda geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı puanın yurt içindeki en düşük taban puandan az olmaması gerekmektedir.