Kurucu'dan
Yazdır

Basın - Yayın Ofisi

Basın-Yayın Ofisi, üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda baskılı ve dijital, süreli ve süresiz yayınların hazırlanması; kurumsal sosyal medya hesaplarının ve kurumsal web sitesindeki yayınların yönetimi; medya ilişkileri faaliyetlerinin üst yönetim ile koordineli bir şekilde yürütülmesi faaliyetlerinden sorumludur.
Basılı yayınlar arasından süreli yayınlar olan dergiler ile süresiz yayınlar olan kitap ve broşür çalışmaları Basın-Yayın Ofisi tarafından hazırlanır. Ayrıca kurumsal sosyal medya hesaplarının içerik yönetimi ile kurumsal web sitesi olan medipol.edu.tr’deki haber ve etkinlik duyurularının takibi faaliyetleri yürütülür. Medya ile paylaşılacak bültenlerin hazırlanası, paylaşılması ve haber takibi de Basın-Yayın Ofisi tarafından yapılır.