Kurucu'dan
Yazdır

İstatistikler

Öğrenci Sayıları


Öğrenci Sayıları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Toplam Öğrenci Sayısı 1.689 2.967 4.776 11.022 20.488 26.215 30.456 30.232
Ön Lisans 131 453 813 4.144 9.180 10.774 11.676 11.379
Lisans 1.501 2.314 3.428 5.936 10.046 13.796 17.020 17.017
Yüksek Lisans 57 186 487 813 1.059 1.307 1.316 1.361
Doktora - 14 48 129 203 338 444 475
Yabancı Uyruklu 57 83 134 261 368 464 646 497

Personel Sayısı

Personel Sayıları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Akademik Personel 226 345 445 752 864 893 979 1.011
İdari Personel 170 257 688 901 994 1.157 1.473 1.631
İdari Personel / Öğrenci Oranı 0,19 0,09 0,14 0,08 0,04 0,04 0,04 0,05
İdari Personel / Akademik Personel Oranı 0,75 0,74 1,55 1,2 1,15 1,2 1,5 1,6

Akademik Birimler

Akademik Birimler 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fakülte Sayısı 5 7 9 11 12 12 12 12
Yüksekokul Sayısı - - - 1 1 1 1 1
Meslek Yüksekokulu Sayısı 1 2 2 4 4 4 4 4
Enstitü Sayısı 1 3 3 4 4 5 5 5

Toplam Program Sayısı

Toplam Program Sayısı 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ön Lisans 8 17 18 75 100 104 108 108
Lisans 8 8 17 46 58 70 72 72
Yüksek Lisans 5 15 18 28 34 44 89 60
Doktora - 2 12 15 20 24 29 29

Alt Yapı

Altyapı 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eğitim Alanları (Derslik vb) (m2) 1.171 4.491 6.291 13.491 14.991 16.063 23.881 30.482
Araştırma Alanları (Lab. vb.) (m2) 572 1.333 8.500 8.500 8.500 10.562 5.385 11.771
Toplam Kapalı Alan (m2) 9.000 41.800 41.800 59.000 60.260 105.490 357.594 357.594
Toplam Açık Alan (m2) 3.500 41.500 41.500 36.300 36.300 196.266 420.498 420.498
Öğrenci Başına Düşen Toplam Kapalı Alan (m2) 10,16 14,04 8,75 5,35 2,94 4,03 11,71 11,8
Öğrenci Başına Düşen Toplam Açık Alan (m2) 3,95 13,9 8,68 3,29 1,77 7,51 13,51 10,21

Kütüphane Kaynakları

Kütüphane Kaynakları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Toplam Kitap Sayısı 4.418 6.101 16.454 19.332 25.790 27.585 38.811 42.461
Veri Tabanı Üyeliği 8 12 19 24 24 34 39 39
Kütüphane Fiziki Alan (m2) 380 380 490 490 850 1.240 4.866 4.866

Başarı Düzeyi Ön Lisans

Başarı Düzeyi Lisans

Başarı Düzeyi Lisans Üstü