BAŞKAN'DAN

Doç. Dr. Harun DEMİRBAŞ

Sevgili Öğrenciler,

Birey ile devlet organları arasında veya bireylerin kendi aralarında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümü, bir kamu hizmeti olan adalet hizmetinin konusunu oluşturmaktadır. Bu hizmeti sunmakla anayasa tarafından görevlendirilen yargı organlarında hâkim ve savcıların yanı sıra çeşitli statülerde başkaca personel de istihdam edilmektedir.

Yargı faaliyetlerinin karmaşık yapısı ve her geçen gün bu faaliyetlerin genişleyen hacmi, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurumları ve özel sektörün hukuk alanında nitelikli personel ihtiyacını artırmaktadır. Adalet Meslek Yüksekokulu'nun fonksiyonu da bu hizmetin sunumunda görev alan kamu görevlilerinin hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olmalarını sağlamaktır. Gerçekten de adalet hizmetinin topluma etkin biçimde sunulması, hizmetin ifası ile görevli personelin bilgi birikimi ve görev bilinci düzeyi ile doğru orantılıdır.

Tüm öğrencilerimize bu eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum.

Doç. Dr. Harun DEMİRBAŞ
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü