Kurucu'dan
Yazdır

Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi


Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, tüm çalışanlarımız ve öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları her türlü sağlık işleri ve tedavilerini gerçekleştirmek, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor gereksinimlerini karşılamakla görevlidir.


Öğrencilerin kültürel, sosyal ve kişisel gelişmelerine yardım eden ders dışı faaliyetleri bilinçli bir şekilde oluşturmak, geliştirmek ve denetlemek amacı ile kurulmuştur. Öğrencinin üniversite hayatına uyumunu kolaylaştırıcı ve destekleyici programlar geliştirir ve uygular.