BAŞKAN'DAN

Prof.Dr.Abdulkadir ÖMER
Dekan

Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi’nde öğrenci merkezli bir eğitim verilmektedir. Salt bilgi aktarımından öte öğrencilerimizin eleştirel muhakeme yapabilen, bağımsız düşünebilme kapasitesi olan, Temel Tıp ve Klinik Bilimleri alanlarında bilimsel çalışmalar yapabilecek, ülke ve dünya tıbbına önemli katkıda bulunabilecek hekimler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz, ilk evvela iyi derecede bir İngilizce deneyimi kazanmaları amacıyla oluşturulan programla eğitime başlamaktadır. 6-7 yıl sürecek bu eğitimin belki de en önemli özelliği,1. Sınıftan itibaren öğrenciye, kapasitesi ve eğilimine göre laboratuvar ve klinik ortamında gerçekleştirebilecekleri araştırma seçenekleri verilmekte, bu çalışmaları ulusal ve uluslararası toplantı ve kongrelerde sunabilmeleri ve bilimsel yayın haline getirmelerine olanak sağlanması yanında, öğrencilerimize yaşam boyu kendi kendine öğrenme becerisi kazandırılması için çalışılmaktadır. Medipol Üniversitesi içinde yer alan Regeneratif ve Restoratif Araştırma Merkezinde (REMER, http://remer.medipol.edu.tr) Temel Bilimlerde ilerlemiş ülkelerde görülebilecek modernlikte gelişmiş cihaz sistemleri, deneysel modeller ve araştırma ekipleri mevcuttur. 1 ve 2. Sınıflarda Temel Bilimler anabilim dalları arasındaki yatay entegrasyonun yanında Temel Bilimler disiplinleri ile Klinik Kilimler arasındaki dikey entegrasyonun da sağlanmasını amaçlayan bir içerik izlenmektedir. Bu modelde, konuların ilgili bütün bilim dallarının katkısı ile birlikte hazırlanıp sunulması amaçlanmakta ve bütüncül tıp yaklaşımı esas alınmaktadır. Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesinde interaktif bir eğitim tercih edilmekte, öğrencinin eğitime aktif olarak katılımı teşvik edilmektedir. Öğrenci özellikle ilk 3 yıl içinde düzenli ve sık aralıklarla laboratuvarda araştırmaya zaman ayırmakta, yaz ve sömestre arası dönemlerde araştırmalarına devam etmesi için gerekli ortam ve olanaklar sağlanmaktadır. 3. Sınıfla beraber öğrenciyi klinik hekimliğe hazırlama süreci başlamaktadır. Medipol Üniversitesi Bağcılar Mega Hastanesinde hekimler eşliğinde teorik ve pratik dersler gerçekleştirilmektedir.

Başarılar dilerim,
Prof.Dr.Abdulkadir ÖMER
Uluslararası Tıp Fakultesi Dekanı