BAŞKAN'DAN

Prof. Dr. Gülden Zehra OMURTAG
Dekan

Sevgili Öğrenciler,
Eczacı, ilaç etkin maddesinin dizaynı, sentezlenmesi, ilaç haline getirilmesi, hastaya ulaştırılması ve vücuttaki davranışlarından atılmasına kadar geçen tüm safhalardan sorumlu olan kişidir. Hekimle hasta arasındaki iletişimi sağlayan önemli bir hizmet alanını doldurur. Konumu itibariyle halka daha yakın olması nedeniyle hastanın en yakın ve bazen de ilk sağlık danışmanıdır. Hastanın doğru yönlendirilmesinde önemli rolü bulunmaktadır. İnsan sağlığı ile direkt bağlantılı olması dolayısıyla, eczacının iyi bir eğitimle yetiştirilmesi ve yeterli bilgiyle donatılması gerekir. İlaç, esas itibariyle bir kimyasal maddedir. Ancak kullanıldığı yer canlı organizmadır. Bu bakımdan eczacılık, kimyasal bilimlerle biyolojik bilimlerin kesiştiği bir alanda yer alan multidisipliner bir bilim dalıdır. Bütün bunlar göz önüne alınarak Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, modern tıbbın ihtiyaçlarına uygun bir müfredat uygulayarak çağdaş eczacıların yetiştirilmesini sağlayacaktır. Öğrencilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyor ve başarılar diliyorum.