BAŞKAN'DAN

Prof.Dr.H.Atilla DİKBAŞ
Dekan

Güzel sanatlar eğitimi felsefemiz, engin kültürel mirasımız ile sanatsal yaratıcılığı birleştirip, ileri bilgi ve teknik araçlar eşliğinde, güzel sanatlar ve mimarlık alanında üst düzey bir bilgi ve beceriyi kazandıracak, kaliteli bir eğitim ve öğretim seviyesinin sağlanması üzerine bina edilmiştir. Fakültemiz, güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık alanlarındaki farklı disiplinlerde profesyonel sanatçılar, araştırmacılar ve eğitimciler yetiştirmek için imkânlarını seferber edecektir.