Kurucu'dan
Yazdır

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

rana_atabaySosyal Bilimler, insanı ve toplumu ele alan, insanın insanla ve toplumla ilişkilerini inceleyen, sistemli bir biçimde bilimsel bilgi üreten akademik disiplinler grubudur. İnsanı ve toplumu anlamanın anahtarı olan sosyal bilimler, kendini tanımanın, geçmişi anlamlandırmanın, bugünü anlamanın ve geleceği kurmanın temelini teşkil eder. Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu geçişlerinde teknolojik sıçramadan önce sosyal bilimler alanındaki değişimler gelmiştir. Bu sebepledir ki, özgün bir sosyal bilim anlayışı toplumumuz için hayatî önem taşımaktadır. Uygulayan olmaktan çıkıp üreten ve şekillendiren olabilmek, ancak bu sayede mümkündür.
Kendini sürekli yenileyen, geliştiren ve toplumun ihtiyaçlarına odaklanan dinamik bir yapıya sahip olan üniversitemizin, sosyal bilimler alanına atılımı bu düşünceler ışığında gerçekleşmiş ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz 2015 yılında kurulmuştur. Meslek yüksekokulumuz 2 yıllık eğitim sonrasında ön lisans diploması vermektedir. Meslek yüksekokulumuzda toplamda 12 programda eğitim verilmektedir. Programların kurulmasında, değişen ve gelişen toplumun ihtiyaç duyduğu alanlar gözetilmiştir. Bu sebeple öncelikli hedefimiz; sektörel gelişmelere paralel eğitim vererek, özel hizmet sektörü ve kamu kurumlarında birçok alanda kolaylıkla iş bulacak ara elemanlar yetiştirmektir. Nihai hedefimiz ise, başta mezunlarımız aracılığıyla Sosyal Bilimler alanında adımızdan başarı ile söz ettirmek, sosyal sorumluluk çalışmalarımızla toplumun refahına katkıda bulunmak ve Medipol’lü olmanın haklı gururunu öğrencilerimize yaşatabilmektir.

Öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum.
 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Rana ATABAY KUŞÇU