Kurucu'dan
Yazdır

TUS VE DUS

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI SONUCU ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN ATAMA BAŞVURU EVRAKLARI

TUS ve DUS yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilen bütün adayların, yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilanedilecektir. Bu ilan tarihinden bir gün sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi (TUS) ve Diş Hekimliği Fakültesi (DUS) kadrolarına yerleştirilen adayların , ÖSYM’nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ilgili dekanlıklara başvurmaları gerekmektedir. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespitedilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

EKLER
Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda görevli olmayanlar ile sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanlar:
- Başvuru Dilekçe,
-YÖK formatlı özgeçmiş
- Sonuç belgesi (internet çıktısı),
- Mezuniyet belgesi (noter tasdikli sureti veya mezun olunan tıp fakültesince onaylanmış sureti),
- Eğitimlerini yurtdışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları
denklik belgesinin onaylı bir örneği,
- Kimlik fotokopisi
- Askerlik terhis veya tecil belgesi,
- Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak "........................... dalında
uzmanlık eğitimi yapabilir." ifadesini taşıyan sağlık kurulu raporu,
- Fotoğraf (6 adet)
- Güvenlik Soruşturması Formu (2 Adet)
- Adli sicil kaydı
- Yerleşim yeri belgesi


Yabancı uyruklu adayların kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir.
-Türkiye’deki tıp fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri.
- Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği. (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.)
- Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünde alınmış belgenin noter tasdikli örneği,
- Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge.

Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.


Yabancı uyruklu adayların kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir.

Türkiye’deki tıp fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri.

Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılanTürkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği. (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliğiile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.)
Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünde alınmış belgenin noter tasdikli örneği,
Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini gösteren belge veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten yazılı beyan.

Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.

YDUS KONTENJANLARI

 

YDUS İLE ALINAN UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN MAAŞ VE NÖBET ÜCRETİ*:

 

Maaş

7.200

 

Nöbet Ücreti (En Fazla)

2.550

 

 

 

*Bütün ücretler net olarak belirlenmiştir.
*Nöbet ücreti saati 17 TL ve en fazla 150 saat karşılığı olarak hesaplanacaktır.

ÜCRET TABLOSU

 

DUS İLE ALINAN UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN MAAŞ VE PERFORMANS ÜCRETİ*:

 Maaş 

4.500 TL

Performansa Göre Prim

0-400 TL

TUS İLE ALINAN UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN MAAŞ VE NÖBET ÜCRETİ*:

Maaş

5.500 TL

Nöbet Ücret Tavanı

2.250 TL


Ücretler net olarak belirlenmiştir.
Nöbet ücreti saati 15 TL ve en fazla 150 saat karşılığı olarak hesaplanacaktır.
* Uzmanlık öğrencileri, akademik yönden 2547 sayılı Kanuna tabidirler. Adaylar işe başlamadan önce 4857 sayılı Kanun çerçevesinde iş sözleşmesi yaparlar.