Kurucu'dan
Yazdır

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim, lisans derecesi alan öğrencilere, aldığı lisans eğitimine dayalı olarak ilgi duyduğu bilim dalında yüksek lisans veya doktora öğrenimi yaparak hem uzmanlaşma hem de bilim dünyasına katkıda bulunma imkanı verir. Bünyesindeki lisansüstü programları vasıtasıyla bilim dünyasına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunma amacındaki Sosyal Bilimler Enstitümüz de deneyimli ve alanlarında yetkin akademik kadrosuyla öğrencilerine çalışma alanlarına dair gerekli bilgi birikimini kazandırma, bağımsız araştırma yapma, özgün ve üst düzeyde bir eser ortaya koyma becerisi sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda Enstitümüz bünyesinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Sağlık Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Klinik Psikoloji, Sağlık Ekonomisi, Siyaset Bilimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans programları ile birlikte Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Sağlık Hukuku, Yönetim ve Strateji, Bankacılık ve Finans Doktora programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Sağlık Hukuku Doktora programımız bu alanda Türkiye’deki ilk doktora programı olma özelliğini taşımaktadır.
Enstitümüz Klinik Psikoloji, Sağlık Ekonomisi, Siyaset Bilimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans programları ile Yönetim ve Strateji Doktora, Bankacılık ve Finans Doktora programları 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa öğrenci kabul edecek olup programlarımızın başvuru takvimi, kontenjan ve koşulları, mülakat tarih ve yerleri, indirim oranları Duyurular sekmesinde mevcuttur.